Coaching Hilversum

Over Stap-Verder

Stap-Verder is een bureau voor coaching, advies en begeleiding en is gevestigd in Hilversum.

Voor wie?

Stap-Verder is er voor iedereen die met behulp van een coach een belangrijke en essentiële stap wil zetten in zijn persoonlijke en/of professionele leven. Deze stap hoeft niet altijd concreet te zijn en kan zich ook subtiel aankondigen. Een ‘zeker weten’ dat je iets anders wil, maar niet weet ‘wat’ en, laat staan, ‘hoe’ je daar invulling aan kan geven. Het gaat om het in gang zetten van een beweging of richting die anders is dan de door jou tot nu toe vertrouwde en gebruikelijke aanpak.

Lees meer

Persoonlijke ontwikkeling

Coaching en advies voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

De coaching en begeleiding van Stap-Verder is er op gericht om je ‘daad-werkelijk’ en met resultaat een stap verder te helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Met het verbindingsstreepje, benadruk ik dat veel gebeurtenissen en ervaringen – zo niet alle – met elkaar verband houden en dus niet op zichzelf staan.

Om verder te komen, moet je een stap zetten; om werkelijk te leven, zal je een daad moeten verrichten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Of toch niet? Het antwoord is: ja en nee.

Lees meer

Professionele ontwikkeling

Coaching en advies voor Professionele en persoonlijke ontwikkelling

In een tijd waarin de ontwikkelingen in de samenleving snel gaan en binnen organisaties fundamentele zaken veranderen, is het van belang dat leidinggevenden en andere professionals een ‘rustig’ middelpunt zijn voor de omgeving. In toenemende mate wordt een appèl gedaan om korte termijn successen plaats te laten maken voor duurzaam ondernemen met bewuste mensen. Mijn doel is om deze ‘nieuwe’ leiders en professionals te stimuleren om te leven en te werken vanuit hun ‘bezieling’, waardoor zij gelukkige, inspirerende en succesvolle leidinggevenden worden.

Lees meer
Voor persoonlijke en professionele ontwikkeling Stap-Verder
  • Mijn werkwijze
  • De vormen van coaching
  • Reviews

De coaching en begeleiding van Stap-Verder is erop gericht om de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt tot uitdrukking te laten komen in de zoektocht naar verbondenheid met zichzelf en met zijn of haar (werk)omgeving.

Mijn coaching is gebaseerd op een non-duale werkwijze. Deze vorm van coaching kijkt voorbij de grenzen van de psychologie en gaat een stap verder dan de meest voorkomende coachingsvormen. Inmiddels ervaren veel mensen dat de non-duale coaching een zeer effectieve aanpak is voor een daadwerkelijke en duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn coaching en begeleiding heeft verder als doel om oplossingen voor problemen of blokkades die je ervaart, in jezelf te zoeken. Dit gebeurt door naar binnen te kijken, op jezelf af te stemmen en te ontspannen in de waarheid en objectiviteit van het moment.

Lees meer

De vormen van coaching die Stap-Verder aanbiedt hebben allen een aanpak die gebaseerd is op de non-dualiteit.

Meer informatie over non-duale coaching is te vinden op de pagina Werkwijze.

De vormen van coaching die ik verder aanbiedt zijn de volgende:

Professional coaching (voor professionals en leidinggevenden)

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Professionele ontwikkeling.

Personal coaching (gericht op persoonlijke ontwikkeling)

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Persoonlijke ontwikkeling.

Loopbaancoaching (loopbaanbegeleiding vanuit persoonlijke en professionele ontwikkeling)

Tijdens deze loopbaanbegeleiding onderzoek je samen met mij waar je staat in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Welke keuzes je kunt maken voor het verdere verloop van jouw loopbaan. Daarnaast bekijk je wat jouw positie in je huidige werkkring is en hoe je deze verder kunt verstevigen. Het doel is om uiteindelijk een concrete stap verder te zetten door jouw inzetbaarheid te vergroten en om meer plezier en voldoening uit je werk te halen.

Executive coaching (sparring-partner voor directieleden en bestuurders)

Voor executives treed ik op als klankbord of sparringpartner. Desgewenst kan dit vorm krijgen in een coachtraject.

Lees meer

Af en toe zet ik uitspraken en ervaringen van cliënten op de website. Op deze manier probeer ik mensen die een coach zoeken en nog niet (geheel) bekend zijn met coaching een indruk te geven hun ervaringen. Hieronder staan een paar citaten. Met dank aan mijn (voormalige) coachees!

Lees meer

Maak vrijblijvend een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

Siriusstraat 29

1223 AL Hilversum

Tel.: 06-11871479

harm.keijer@stap-verder.nl

Nieuwsgierig geworden? Nieuwsgierig geworden?