Coaching Hilversum

Mijn werkwijze

De coaching en begeleiding van Stap-Verder is erop gericht om de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt tot uitdrukking te laten komen in de zoektocht naar verbondenheid met zichzelf en met zijn of haar (werk)omgeving.

Mijn coaching is gebaseerd op een non-duale werkwijze. Deze vorm van coaching kijkt voorbij de grenzen van de psychologie en gaat een stap verder dan de meest voorkomende coachingsvormen. Inmiddels ervaren veel mensen dat de non-duale coaching een zeer effectieve aanpak is voor een daadwerkelijke en duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn coaching en begeleiding heeft verder als doel om oplossingen voor problemen of blokkades die je ervaart, in jezelf te zoeken. Dit gebeurt door naar binnen te kijken, op jezelf af te stemmen en te ontspannen in de waarheid en objectiviteit van het moment.

Door een combinatie van intensieve coachgesprekken, visualisatie-oefeningen, meditatie en opdrachten zal je ervaren dat je heel snel door de wirwar van je (subjectieve) gedachten, beelden, oordelen, emoties, enzovoorts, heen breekt. Vanuit deze ervaring weet je wat je moet doen; zowel rationeel en gevoelsmatig als door een dieper weten. Met deze overtuiging ben je in staat om te handelen, de daad bij het woord te voegen, zonder twijfel en onzekerheid.

Nadat je weet welke stappen je moet zetten, coach ik je bij het proces van handelen. Het blijft namelijk spannend om uit je vertrouwde comfort-zone te stappen en met de gepaard gaande onzekerheden en twijfels daadwerkelijk een stap verder te zetten. Daarom is mijn coaching en begeleiding er ook op gericht om de vaardigheden en competenties die je helpen dit proces vorm te geven, verder te verstevigen.