Coaching Hilversum

Professionele ontwikkeling

Coaching en advies voor Professionele en persoonlijke ontwikkelling

In een tijd waarin de ontwikkelingen in de samenleving snel gaan en binnen organisaties fundamentele zaken veranderen, is het van belang dat leidinggevenden en andere professionals een rustig en veilig middelpunt zijn voor de omgeving. In toenemende mate wordt een appèl gedaan om korte termijn successen plaats te laten maken voor duurzaam ondernemen met bewuste mensen. Mijn doel is om deze ‘nieuwe’ leiders en professionals te stimuleren om te leven en te werken vanuit hun ‘bezieling’, waardoor zij gelukkige, inspirerende en succesvolle leidinggevenden worden.

 

Stap-Verder biedt coaching, advies en begeleiding aan diegene die vanuit eigen authenticiteit een stap wil zetten in zijn of haar professionele werkleven. De coaching is er niet alleen op gericht om succesvoller te worden in het werk, maar vooral om meer plezier en vrijheid te ervaren in het werk. Succes volgt dan vanzelf. Ik help leidinggevenden en professionals de ervaringen in hun werk te doorleven, waardoor werksituaties worden herkent vanuit persoonlijke ervaringen. Dit versterkt een duurzame professionele ontwikkeling.

Intervisie

Naast individuele coaching biedt Stap-Verder ook intervisiebeleiding aan. Intervisie is een vorm van teamcoaching. Door middel van het bespreken van en reflecteren op actuele (werk)casuïstiek, ontstaat er een verhoging van deskundigheid en probleemoplossend gedrag, betere samenwerking en dus een effectievere werkkwaliteit.

 

Stap-Verder biedt de volgende vormen van coaching, begeleiding en advies aan:

  • Non-duaal coaching
  • Professional coaching
  • Loopbaancoaching / loopbaanbegeleiding
  • Personal coaching
  • Executive coaching
  • Intervisiebegeleiding
  • Assessments en selectie-/loopbaanadvies