Coaching Hilversum

De vormen van coaching

De vormen van coaching die gebruik zijn gevarieerd en lopen vaak door elkaar heen. Van resultaatgerichte coaching tot non-duale coaching. De coachingsessies zijn altijd afgestemd op jouw specifieke vraag en persoon.

De vormen van coaching die ik aanbied zijn:

Executive coaching  (sparringpartner en adviseur voor directie en bestuurders). Voor meer informatie zie onderaan.

Professional coaching  (voor leidinggevenden en professionals)

Personal coaching  (gericht op persoonlijke ontwikkeling)

Loopbaancoaching  (loopbaanbegeleiding vanuit persoonlijke en professionele ontwikkeling)

Non-duale coaching (gericht op wie iemand ten diepste is: vrij en niet-geconditioneerd, leven en werken vanuit het contact met die essentie, leidt tot een geheel nieuw zelfbeeld, opent het hart en inspireert tot nieuwe gedrag)

Intervisiebegeleiding (bijeenkomsten die ongeveer 2,5 uur duren en incompany ingezet worden voor bijvoorbeeld managers, leidinggevenden en andere professionals. Het aantal deelnemers is 5 á 6 personen)

Voor executives is een coach- of adviesgesprek vaak het meest effectief als dit plaatsvindt in de actualiteit van de situatie, bijvoorbeeld aan de vooravond van een organisatieverandering of ander belangrijk besluit. Tijdens deze consulten zullen tegelijkertijd het zelfinzicht en -bewustzijn van de betrokkene worden vergroot. Vanuit intuïtie, en getoetst via de ratio, bestaat de mogelijkheid om met deze inzichten de beste keuze te maken of beslissing te nemen. De coaching en advisering is er op gericht om een duurzame effectiviteit van het leiderschap te vergroten. Resultaten kunnen verder zijn: het bouwen, vergroten of herstellen van de eigen authenticiteit binnen het (directie)team en de organisatie; groei in intuïtief handelen en beslissen en emotionele intelligentie; betere werk- en privébalans.