Coaching Hilversum

De vormen van coaching

De vormen van coaching die gebruik zijn gevarieerd en lopen vaak door elkaar heen. Van resultaatgerichte coaching tot non-duale coaching. De coachingsessies zijn altijd afgestemd op jouw specifieke vraagstuk en persoon.

Meer informatie over non-duale coaching is te vinden op de pagina Werkwijze.

De vormen van coaching die ik verder aanbied zijn de volgende:

Professional coaching  (voor professionals en leidinggevenden)

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Professionele ontwikkeling.

Personal coaching  (gericht op persoonlijke ontwikkeling)

Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Persoonlijke ontwikkeling.

Loopbaancoaching  (loopbaanbegeleiding vanuit persoonlijke en professionele ontwikkeling)

Tijdens deze loopbaanbegeleiding onderzoek je samen met mij waar je staat in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Welke keuzes je kunt maken voor het verdere verloop van jouw loopbaan. Daarnaast bekijk je wat jouw positie in je huidige werkkring is en hoe je deze verder kunt verstevigen. Het doel is om uiteindelijk een concrete stap verder te zetten door jouw inzetbaarheid te vergroten en om meer plezier en voldoening uit je werk te halen.

Executive coaching  (sparringpartner en adviseur voor directie en bestuurders)

Voor executives treed ik op als sparringpartner en adviseur. Desgewenst kan dit vorm krijgen in een coachtraject. De ervaring leert dat een klankbordgesprek het meest effectief is wanneer dit plaatsvindt in de actualiteit van de situatie en de adviesvraag, bijvoorbeeld aan de vooravond van een belangrijke beslissing of organisatieverandering. Tijdens de interventies zal tegelijkertijd het zelfinzicht en zelfbewustzijn van de betrokkene worden vergroot. Vanuit intuïtie en getoetst via de ratio, bestaat de mogelijkheid om met deze inzichten de beste (gedrags)keuze te maken of beslissing te nemen. Deze vorm van advisering en/of coaching is er op gericht om een duurzame effectiviteit van het leiden of besturen van de organisatie te realiseren. Resultaten kunnen verder zijn: het bouwen, vergroten of herstellen van je eigen authenticiteit, binnen het (directie)team en/of de organisatie; groei in intuïtief handelen en beslissen en emotionele intelligentie; werken en leven vanuit je missie; betere work-/lifebalance.