Coaching Hilversum

Omgaan met angst.

on feb 19, 2019

Coaching en advies Hilversum voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Tijdens coachingsgesprekken met cliënten merk ik dat angst (of onzekerheid) regelmatig als een (onbewuste) belemmering wordt ervaren om dát te doen wat je écht wil doen. De kunst is daarom om angst (die de meeste mensen tot op zekere hoogte altijd zullen blijven ervaren) om te zetten in iets functioneels en waardoor er ruimte komt voor het creëren van iets positiefs.

Dus, laat angst je bondgenoot zijn. Angst heeft je namelijk veel te leren. Angst is de ervaring losgekoppeld te zijn van wie je werkelijk bent; het is het tegengestelde van liefde. Angst kan een bondgenoot zijn als je die er laat zijn en gewoon zegt: ik ben bang. Door dit voortdurend te doen, ga je inzien dat je niet uit angst bestaat, maar dat angst eerder een gevoel is. ‘Ik ben bang’ wordt dan ‘ik voel angst’. Het is de reactie van het vasthouden van gevoelens omdat je gelooft dat ze te snel komen. Deze gevoelens zijn gebaseerd op een groot aantal veronderstellingen over wat er misschien gaat gebeuren. De meeste angst draait niet om wat er nu gebeurt, maar om wat er misschien te gebeuren staat. Als je in staat bent in het moment te blijven, zal angst je niet kunnen vinden. Angst is de projectie van iets dat in het verleden is gebeurd, via een soort vergrootglas, op de toekomst. Wanneer je dus in angst zit, zit je niet in de realiteit. Maar spreek liever uit wat je in het moment voelt, dan te ontkennen dat je dit voelt. Deze daad alleen al brengt je terug in het moment, en haalt je zodoende uit de angst.

 

Stap-Verder, coaching Hilversum, biedt de volgende vormen van coaching en begeleiding aan:

  • Non-duaal coaching
  • Professional coaching
  • Loopbaancoaching / loopbaanbegeleiding
  • Personal coaching
  • Executive coaching