Coaching Hilversum

(Executive) coaching en advies

Coaching coaches

De coaching van Stap-Verder is gericht op professionals en (hoger) management. Een coachdoel hangt vaak samen met een (organisatie)verandering waaraan leiding moeten worden gegeven of met een professionele ontwikkel- of loopbaanvraag.

Stap-Verder biedt coaching en (organisatie)advies aan aan diegene die vanuit authentiek leiderschap een duurzame organisatieverandering wil inzetten of zelf een stap verder wil zetten in zijn of haar professionele werkleven.

De coaching is er niet alleen op gericht om effectiever of succesvoller te worden in het werk, maar vooral ook om meer plezier en vrijheid daarin te ervaren. Ik begeleid managers, leidinggevenden en professionals de ervaringen in hun werk te doorleven, waardoor werksituaties worden herkent vanuit persoonlijke ervaringen. Dit versterkt dan namelijk een duurzame professionele ontwikkeling.

De ervaring leert dat maximaal 6 á 7 sessies nodig zijn om een coachdoel te realiseren. Tussen de sessies door (ongeveer 3 weken) krijg je praktische opdrachten mee waarmee in de tussenliggende tijd geëxperimenteerd en geoefend kan worden.

Intervisie

Naast individuele coaching bied ik intervisiebeleiding aan. Intervisie is een vorm van teamcoaching. Door middel van het bespreken van en reflecteren op actuele (werk)situaties ontstaat er een verhoging van deskundigheid en probleemoplossend gedrag, betere samenwerking en daarmee een hogere werkkwaliteit.