Coaching Hilversum

Werken vanuit je drijfveren en talenten

on jul 9, 2022

In 2019 ben ik ‘gecertificeerd TMA professional’. TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. De methode is gebaseerd op de behoeftetheorie van Murray. Deze beschrijft de persoonlijkheid op meer vlakken. Door de werkwijze is het een uiterst geschikte methode bij o.a.:

  • Werving en selectie
  • Ondersteuning bij re-integratie
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement
  • Beroepskeuze

Een TMA zet ik bijna altijd in bij bovengenoemde vraagstukken. Het geeft een kandidaat namelijk veel inzicht en diepere kennis van hetgeen hem/haar echt drijft, bewust worden over welke talenten hij/zij beschikt en deze vervolgens in te zetten in het werk.

Koppeling tussen talenten en competenties

De kandidaat ontvangt een talentenanalyse welke hij/zij online invult. Via een talentenrapportage kunnen kandidaten worden gematcht met (evt. opgestelde) competentieprofielen. In een uitgebreid rapport wordt aangegeven of de kandidaat past bij de werkomgeving, taken en gevraagde vaardigheden. Daarnaast voorspelt de TMA talentenanalyse in welke mate een persoon specifieke competenties kan ontwikkelen. De methode kan deze voorspelling doen omdat er een actieve koppeling is tussen talenten en competenties.

Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een kandidaat. In een aantal vervolggesprekken ga ik met de kandidaat dieper in op de resultaten van de analyse om zo het beeld compleet te maken.