Coaching Hilversum

Mijn werkwijze

Mijn coaching is erop gericht om de coachvraag op een effectieve wijze tot uitdrukking te laten komen vanuit de eigen authenticiteit en in relatie tot de (werk)omgeving.

Mijn manier van coachen is divers en loopt uiteen van resultaatgerichte coaching tot non-duale coaching en is altijd afstemt op de persoon en het (organisatie)vraagstuk. De rode draad van de coachsessies is dat het verder gaat dan de grenzen van de persoonlijkheid en onderscheidt zich hierdoor van de meest voorkomende coachingsvormen. Inmiddels ervaren veel mensen dat deze wijze van coaching een zeer effectieve aanpak is voor een concrete en duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn coaching en advisering heeft verder als doel om oplossingen voor problemen of blokkades die je ervaart, in jezelf te zoeken. Dat stelt je in staat om effectief zaken aan te pakken zonder afhankelijk te zijn van de buitenwereld, die vaak moeilijk te beïnvloeden is. Opmerkelijk hierbij is dat de buitenwereld positief reageert en mee veranderd door de manier waarop jij anders in je leven en werk komt te staan.

Door een combinatie van onder andere intensieve coachgesprekken, visualisatie-oefeningen en opdrachten zal je ervaren dat je heel snel door de wirwar van je (subjectieve) gedachten, beelden, oordelen en overtuigingen heen breekt. Vanuit deze ervaring weet je wat je moet doen; zowel rationeel en gevoelsmatig als door een ‘zeker’ weten. Met deze nieuwe overtuiging ben je in staat om te handelen en de daad bij het woord te voegen.

Nadat je weet welke stappen je moet zetten, coach ik je bij het proces van handelen. Het blijft namelijk spannend om uit je vertrouwde comfortzone te stappen en met de gepaard gaande onzekerheden en twijfels daadwerkelijk een stap verder te zetten. Daarom is mijn coaching en advies er ook op gericht om de competenties die je helpen dit proces vorm te geven, verder te verstevigen.