Coaching Hilversum

Mijn werkwijze

De coaching en begeleiding van Stap-Verder is erop gericht om de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt op een effectieve wijze tot uitdrukking te laten komen in de zoektocht naar de eigen authenticiteit en in relatie tot zijn of haar (werk)omgeving.

Mijn coaching is gebaseerd op een non-duale werkwijze. Deze vorm van coaching gaat verder dan de grenzen van de persoonlijkheid en onderscheidt zich hierdoor van de meest voorkomende coachingsvormen. Inmiddels ervaren veel mensen dat de coaching een zeer effectieve aanpak is voor een concrete en duurzame persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Mijn coaching en begeleiding heeft verder als doel om oplossingen voor problemen of blokkades die je ervaart, in jezelf te zoeken. Dat stelt je in staat om effectief zaken aan te pakken zonder afhankelijk te zijn van de buitenwereld, die moeilijk te beïnvloeden is. Opmerkelijk hierbij is dat de buitenwereld positief reageert en mee veranderd door de manier waarop jij anders in je leven en werk komt te staan. Gegarandeerd!

Door een combinatie van onder andere intensieve coachgesprekken, visualisatie-oefeningen en opdrachten zal je ervaren dat je heel snel door de wirwar van je (subjectieve) gedachten, beelden, oordelen, emoties, enzovoorts, heen breekt. Vanuit deze ervaring weet je wat je moet doen; zowel rationeel en gevoelsmatig als door een ‘zeker’ weten. Met deze overtuiging ben je in staat om te handelen, de daad bij het woord te voegen, zonder twijfel en onzekerheid.

Nadat je weet welke stappen je moet zetten, coach ik je bij het proces van handelen. Het blijft namelijk spannend om uit je vertrouwde comfortzone te stappen en met de gepaard gaande onzekerheden en twijfels daadwerkelijk een stap verder te zetten. Daarom is mijn coaching en begeleiding er ook op gericht om de vaardigheden en competenties die je helpen dit proces vorm te geven, verder te verstevigen.